:: สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ::
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตัวอย่างปฏิทินแนวนอน (babycalendar50.pdf)
แบบฝึกหัด (grade.xls)
ตัวอย่าง (example.xls)
สูตรในการคิดเกรด (function.doc)
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง (BMI.xls)
ปฏิทินปี 2008 (calendar2008.xls)
ตัวอย่างใบสมัครงาน (job2008.pdf)
 
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์