เพลง ประจำโรงเรียนท่าศาลา

 

ท่าศาลาเลื่องลือมีชื่อก้อง ครูทั้งผองเชี่ยวชาญการศึกษา

สั่งสอนศิษย์เด่นดีมีวิชา เปี่ยมจรรยาอนาคตช่างงดงาม   

ท่าศาลาคือเทียนทองส่องสว่าง ชี้หนทางสร้างสุขล้นพ้นคำหยาม

ด้านการเรียนการกีฬาพยายาม น่าเกรงขามเอื้ออารีมีน้ำใจ

สีม่วงขาวพราวพร่างอย่างสง่า คือคุณค่ามากล้นชนเลื่อมใส

นักเรียนดีมีประชาธิปไตย คิดกว้างไกลด้วยสมองและสองมือ

ท.ศ.ล.จะยิ่งใหญ่ในวันนี้ ด้วยศิษย์ดีมีคุณค่าน่าเชื่อถือ

เลือดม่วงขาวฟูเฟื่องโลกเลื่องลือ จารึกชื่อท่าศาลาทั่วฟ้าดิน