วิชาพลศึกษา (รหัส พ 16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. สุวรรธนี กมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผู้ที่วิ่งระยะ 50 เมตร ได้ในเวลาอันรวดเร็ว แสดงว่ามีความสามารถอย่างไร
   มีความอดทน
   มีความแข็งแรง
   มีความว่องไว
   มีสายตาดี

ข้อที่ 2)
การวิ่งเก็บของ เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านใด
   ความว่องไวของสมอง
   ความทนทานของกล้ามเนื้อขา
   ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขา
   ความคล่องแคล่วในการเปลี่ยนทิศทาง

ข้อที่ 3)
เหตุใดจึงควรตรวจสุขภาพก่อนทำการวัดระดับสมรรถภาพทางกาย
   เพื่อตรวจความพร้อมของสุขภาพร่างกาย
   เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
   เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของจิตใจ
   เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ข้อที่ 4)
ใครน่าจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีที่สุด
   กานกินผักเป็นประจำ
   กิ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   แก้วดื่มนมวันละ 2 แก้ว ทุกวัน
   กบนั่งสมาธิทุกคืน

ข้อที่ 5)
การกระโดดไกล เป็นการทดสอบพลังของกล้ามเนื้อส่วนใด
   ขา
   แขน
   หน้าท้อง
   ลำตัว

ข้อที่ 6)
ถ้านักเรียนทดสอบสมรรถภาพ แล้วผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ นักเรียนควรทำอย่างไร
   โวยว่ากรรมการลำเอียง
   หาวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง
   ปลอบใจตัวเองว่ามีคนแย่กว่า
   ทำเฉยๆ ไม่สนใจผล

ข้อที่ 7)
การทดสอบสมรรถภาพในข้อใดไม่ต้องใช้นาฬิกาจับเวลา
   การนั่ง - ลุก
   วิ่ง 50 เมตร
   วิ่งเก็บของ
   ยืนกระโดดไกล

ข้อที่ 8)
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีหลักการข้อใด
   ต้องทำในเวลาว่าง
   ต้องมีอุปกรณ์ทดสอบ
   ต้องทดสอบในสภาพร่างกายที่พร้อม
   ต้องมีผู้ทดสอบ 2 คนขึ้นไป

ข้อที่ 9)
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีหลักการในข้อใด
   ปฏิบัติกิจกรรมครั้งละนานๆ
   ปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจำ
   ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
   ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

ข้อที่ 10)
ถ้าไขว้ขานั่ง ลุกขึ้นยืนขณะมือกอดอกได้โดยไม่ล้ม แสดงว่าเป็นคนอย่างไร
   มีการทรงตัวที่ดี
   มีความอ่อนตัว
   มีความว่องไว
   มีความแข็งแรง