แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1
ตัวชี้วัดที่ 7 กรอกแบบรายงานต่าง ๆ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นการแบ่งจังหวะวรรคในการอ่านทำนองเสนาะ ประเภทกลอนสุภาพได้ถูกต้อง
นายกุ๊กเป็นเจ้าของโรงงานเล็ก ๆ ที่ผลิตเสื้อผ้าเด็กส่งให้ร้านค้าต่างจังหวัด

   ก. งดส่งของ ๒ งวด เพราะผลิตไม่ทัน
   ข. ส่งของงวดวันจันทร์ที่ ๓ และ ๔ ไม่ได้
   ค. มีเหตุขัดข้อง งวดต่อไปส่งต้นเดือนหน้า
   ง. เครื่องเสีย คนงานหยุด ส่งของไม่ทันถึงสิ้นเดือน

ข้อที่ 2)
ข้อความในโทรเลขข้อใดใช้ถ้อยคำกระชับและสื่อสารได้ชัดเจน
   ก. สอบได้ให้มาสัมภาษณ์
   ข. รับที่สถานีรถไฟสามเสน ๑๒ เม.ย.
   ค. คุณพ่อป่วยหนัก อยู่โรงพยาบาลราชบุรี
   ง. จำเป็นต้องใช้เงินด่วนมาก ส่งมาที่โรงเรียน

ข้อที่ 3)
การสื่อสารทางโทรเลขข้อใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
   ก. มาถึงวันจันทร์เช้า รับด้วยที่สถานี
   ข. ติดธุระด่วน ไม่ต้องรับ จะมาเอง
   ค. มารถทัวร์ ๖ โมงเช้าวันจันทร์รับด้วย
   ง. ติดธุระสำคัญมาก มาไม่ได้ ไม่ต้องมารับ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นโทรเลขที่ใช้ภาษาเหมาะสมที่สุด
   สอบได้ที่ ๑ ติดต่อ โทร. ๒๔๒๙๘๗๒
   ข. สอบสัมภาษณ์สัปดาห์หน้า ๙.๐๐ น.
   ค. สอบรอบแรกที่สมาคมภาษา วันจันทร์หน้า
   ง. สอบผ่านข้อเขียน รีบเตรียมตัวให้พร้อมด่วน

ข้อที่ 5)
ข้อความในโทรเลขต่อไปนี้ข้อใดที่สื่อความหมายให้ชัดเจนกระชับรัดกุม
   ก. รับที่สถานีรถไฟพรุ่งนี้
   ข. พ่อป่วยหนักกลับบ้านด่วน
   ค. ของที่ส่งไปให้ได้รับหมดแล้วทุกอย่าง
   ง. ถึงกรุงเทพ ฯ ด้วยรถทัวร์เวลา ๑๑.๐๐ น.