แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน 4.1
ตัวชี้วัดที่ 3 รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
คำสั่ง ให้นักเรียนจับคู่คำกับความหมายที่มีความสัมพันธ์กัน โดยนำพยัญชนะด้านขวามือของ ข้อความที่กำหนัดให้ไปพิมพ์ตอบในแต่ละข้อ

 1. ช็อกโกแลต
      
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. พริ้นท์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. แซนวิช
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. เปอร์เซ็นต์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. มะกะโรนี
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. อีเมล
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. ซาลาเปา
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. เฉาก๊วย
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. ซีอ๊ว
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. เมนู
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)