แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตราฐานที่ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายวิธีดูแลระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

ข้อที่ 1)
การปฏิบัติตนของใครไม่ใช่การดูแลระบบอวัยวะในร่างกาย
   ปองทบทวนบทเรียนจนดึกทุกคืน
   เป้ออกกำลังกายบ่อยๆ
   โป้งระมัดระวังตนเองขณะเคลื่อนไหว
   ปุ้มควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดเสมอ

ข้อที่ 2)
การหายใจทางปากเป็นวิธีที่ดีหรือไม่เพราะเหตุใด
   ดี เพราะได้รับก๊าซออกซิเจนมาก
   ดี เพราะทำให้หายใจได้เร็วขึ้น
   ไม่ดี เพราะทำให้กินอาหารไม่สะดวก
   ไม่ดี เพราะทำให้ฝุ่นและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

ข้อที่ 3)
เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า "หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด"
   มีอยู่เพียงชิ้นเดียว
   อยู่ตรงกลางของลำตัว
   ทำหน้าที่ส่งโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
   เมื่อหัวใจพิการแล้ว จะไม่สามารถหายใจได้

ข้อที่ 4)
การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไร้ท่อมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร
   นำความรู้ที่มีไปสอบเรียนต่อได้
   ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนแพทย์
   รู้จักสังเกตลักษณะอารมณ์ของตนเอง
   รู้วิธีดูแลรักษาให้อวัยวะในระบบทำงานเป็นปกติ

ข้อที่ 5)
ระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
   เสียชีวิต
   หมดประจำเดือน
   เข้าสู่วัยผู้ใหญ่
   เมื่อผิวหนังเหี่ยวย่น

ข้อที่ 6)
การกินอาหารประเภทแป้งมากเกินไปทำให้มีผลเสียต่อการเจริญเติบโตอย่างไร
   ทำให้สูงเกินไป
   ทำให้เตี้ยเกินไป
   ทำให้ผอมเกินไป
   ทำให้อ้วนเกินไป

ข้อที่ 7)
อาหารมีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาหรือไม่ เพราะเหตุใด
   มี เพราะอาหารช่วยบำรุงสมอง
   มี เพราะอาหารมีสารกระตุ้นคลื่นสมอง
   ไม่มี เพราะสมองไม่ต้องการพลังงาน
   ไม่มี เพราะสมองไม่มีการเจริญเติบโต

ข้อที่ 8)
การเจ็บป่วยมีผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตอย่างไร
   ทำให้คนเรามีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น
   ทำให้คนเรามีการเจริญเติบโตช้าลง
   ทำให้คนเราหยุดการเจริญเติบโต
   ทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายไม่ทำงาน

ข้อที่ 9)
ถ้าเป็นโรคหัวใจเรื้อรังจะทำให้เกิดปัญหากับการทำงานของอวัยวะในระบบใด
   ระบบหายใจ
   ระบบขับถ่าย
   ระบบไหลเวียนโลหิต
   ระบบต่อมไร้ท่อ

ข้อที่ 10)
เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงต้องรักษาความสะอาดของร่างกายมากเป็นพิเศษ
   เพื่อให้เพื่อนๆ เกิดความชื่นชอบ
   ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม
   เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
   เพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจเมื่อเข้าสังคม