แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตราฐานที่ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นปัญหาในครอบครัว
   ทุกคนในบ้านทำหน้าที่ของตน
   พ่อ แม่ ลูก ออกจากบ้านแต่เช้า
   พ่อ แม่ ลูก ปรึกษาหารือกัน
   พ่อแม่ทำงานทุกอย่างแทนลูก

ข้อที่ 2)
ถ้าพ่อแม่ให้เงินนักเรียนไปโรงเรียนน้อยกว่าเพื่อนได้รับ นักเรียนควรทำอย่างไร
   พอใจในสิ่งที่ตนเองมี
   ขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก
   ขอเงินจากญาติผู้ใหญ่แทน
   ทำงานเพื่อหาเงินเพิ่มแทน

ข้อที่ 3)
ถ้าพ่อแม่มีลูกคนใหม่นักเรียนควรทำอย่างไร
   ขอย้ายไปอยู่กับปู่ย่า
   ช่วยพ่อแม่ดูแลน้อง
   ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
   ขอให้พ่อมาดูแลตนเองคนเดียว

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าลูกมีคุณค่าต่อพ่อแม่
   ลูกช่วยทำงานบ้าน
   ลูกซื้อขนมมาให้พ่อแม่
   ลูกชวนพ่อแม่ออกไปเที่ยว
   ลูกพาเพื่อนมาพบพ่อแม่

ข้อที่ 5)
ผู้หญิงควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นสุภาพสตรี
   เป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนๆ
   ไม่คบเพื่อนต่างเพศ
   แต่งกายถูกกาลเทศะ
   อ่านหนังสือให้เพื่อนฟัง

ข้อที่ 6)
ถ้านักเรียนเปิดอินเตอร์เน็ต แล้วพบเว็บไซด์ที่มีภาพอนาจาร นักเรียนควรทำอย่างไร
   เรียกเพื่อนให้มาดู
   เข้าไปดูให้ทั่วเว็บไซด์
   จดชื่อเว็บไซด์แล้วบอกเพื่อน
   ปิดเว็บไซด์ทันที แล้วแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ

ข้อที่ 7)
ใครแต่งกายได้ถูกต้องตามกาลเทศะ
   นิ้งใส่กระโปรงไปปีนเขา
   นกใส่กางเกงไปเที่ยวกับเพื่อน
   นุ้ยใส่สายเดี่ยวไปทำบุญที่วัด
   หนูใส่ชุดนอนไปซื้อของที่หน้าบ้าน

ข้อที่ 8)
การดูแลรักษาอวัยวะเพศควรทำอย่างไร
   ทำความสะอาดทุกวัน
   ทาแป้งที่อวัยวะเพศ
   พรมน้ำหอมที่อวัยวะเพศ
   ทาครีมทาผิวที่อวัยวะเพศ

ข้อที่ 9)
ถ้าคู่รักของสุพรชักชวนให้ไปค้างที่บ้านของเขาเพื่อติวหนังสือสอบ แล้วสุพรปฏิเสธนักเรียนคิดว่าสุพรทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด
   ถูกต้อง เพราะถ้าไปอาจถูกลวนลามได้
   ถูกต้อง เพราะถ้าไปอายถูกเพื่อนล้อเลียน
   ไม่ถูกต้อง เพราะเธออาจสอบตกได้
   ไม่ถูกต้อง เพราะแสดงว่าเธอไม่รักเขาจริง

ข้อที่ 10)
ถ้าคู่รักของนักเรียนขอกอดและหอมแก้มนักเรียนควรตอบอย่างไร
   ไม่นะ เดี๋ยวอายเพื่อน
   ไม่นะ อย่างทำอย่างนี้
   รอก่อน รอให้ไม่มีคนก่อน
   เดี๋ยวสิ ไปในห้องก่อน