แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
มาตรฐานที่ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฏ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 2 เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกำลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ

ข้อที่ 1)
ข้อใดหมายถึงเกม
   การเล่นที่ให้ความรู้
   การเล่นที่ให้ความสนุกสนาน
   การเล่นเฉพาะในท้องถิ่น
   การเล่นของเด็กในเมือง

ข้อที่ 2)
ทำไมการเล่นเกมจึงฝึกความสามัคคี
   มุ่งหวังชัยชนะ
   ต้องปฏิบัติตามกฎ
   มีการเล่นเป็นกลุ่ม
   มีการให้คะแนน

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นเกม
   ความแข็งแรง
   ความว่องไว
   ความพยาบาท
   ความรับผิดชอบ

ข้อที่ 4)
เพราะเหตุใด จึงต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกม
   ทำให้ร่างกายเตรียมพร้อม
   ทำให้เล่นเกมได้นาน
   แสดงความสามัคคี
   ข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป้นการอบอุ่นร่างกาย
   วิ่งผลัด
   วิ่งอยู่กับที่
   วิ่งกระโดดสูง
   วิ่งกระโดดไกล

ข้อที่ 6)
เกมใดฝึกการทรงตัว
   กระโดดเท้าชิด
   วิ่งเขย่งผลัดอ้อมหลัก
   วิ่งผลัดสลับส่งไม้คทา
   ขว้างลูกบอลผลัด

ข้อที่ 7)
วิ่งเขย่งผลัดอ้อมหลัก มีกติกาอย่างไร
   รับของแล้วส่งต่อ
   วิ่งหลบหลีกไปตามจุด
   วิ่งรับส่งไม้คทาให้เพื่อน
   ถ้าใครวิ่งหกล้มปรับเป็นแพ้

ข้อที่ 8)
การวิ่งผลัดสลับส่งไม้คทา นอกจากจะใช้ความว่องไวแล้ว ยังต้องใช้ความสามารถด้านใด
   ความอดทน
   ความอ่อนตัว
   ความแม่นยำ
   การทรงตัว

ข้อที่ 9)
การส่งบอลวิบากจะต้องเตรียมการข้อใดก่อน
   เบาะรอง
   ไมคทา
   ลู่วิ่ง
   สิ่งกีดขวาง

ข้อที่ 10)
การขว้างบอลผลัด หมายถึงการเล่นแบบใด
   ขว้างบอลให้ลงห่วง
   ขว้างบอลให้ลงตะกร้า
   ขว้างบอลให้ฝ่ายตรงข้ามรับ
   ขว้างบอลให้เพื่อนในกลุ่มรับ