แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตราฐานที่ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 2 จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และนำผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนเองและผู้อื่น

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
   การยกของ
   การปั่นจักรยาน
   การขว้างก้อนหิน
   การนั่งสมาธิ

ข้อที่ 2)
การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ถูกวิธี จะเกิดผลอย่างไร
   เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
   น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้น
   แขนและขาจะยาวขึ้น
   ง่วงนอนตลอดวัน

ข้อที่ 3)
หลักการสำคัญของการพัฒนาการเคลื่อนไหวคืออะไร
   เคลื่อนไหวช้าๆ
   เน้นการเคลื่อนไหวลำตัว
   เน้นการเคลื่อนไหวแขนและขา
   เคลื่อนไหวอย่างถูกต้องและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
   นอนหงายตัวเหยียดตรง
   ยืนลำตัวตรงเคารพธงชาติ
   กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
   นั่งสมาธิในห้องพระ

ข้อที่ 5)
การออกกำลังกายแบบใด ร่างกายต้องใช้แรงผลักดันให้มีการเคลื่อนที่ของวัตถุ
   การวิ่ง
   การลีลาศ
   การว่ายน้ำ
   การเล่นฟุตบอล

ข้อที่ 6)
ข้อใดหมายถึงเกม
   การเล่นที่ให้ความรู้
   การเล่นที่ให้ความสนุกสนาน
   การเล่นเฉพาะในท้องถิ่น
   การเล่นของเด็กในเมือง

ข้อที่ 7)
ทำไมการเล่นเกมจึงฝึกความสามัคคี
   มุ่งหวังชัยชนะ
   ต้องปฏิบัติตามกฎ
   มีการเล่นเป็นกลุ่ม
   มีการให้คะแนน

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่เกิดจากการเล่นเกม
   ความแข็งแรง
   ความว่องไว
   ความพยาบาท
   ความรับผิดชอบ

ข้อที่ 9)
เพราะเหตุใด จึงต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเล่มเกม
   ทำให้ร่างกายเตรียมพร้อม
   ทำให้เล่นเกมได้นาน
   แสดงความสามัคคี
   ข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นการอบอุ่นร่างกาย
   วิ่งผลัด
   วิ่งอยู่กับที่
   วิ่งกระโดดสูง
   วิ่งกระโดดไกล