วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (รหัส...) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล (สาระที่ 3 มาตรฐานที่ 3.1 ตัวชี้วัดที่ 3,4) จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูพจนี ดีดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดหมายถึงกีฬาพื้นบ้าน
   กีฬาทีเล่นในบ้าน
   กีฬาที่เล่นกับครอบครัว
   กีฬาที่เล่นในที่กลางแจ้ง
   กีฬาที่เล่นในท้องถิ่น

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านของไทย
   มวยไทย
   ยูโด
   ตะกร้อ
   กระบี่กระบอง

ข้อที่ 3)
การเล่นตะกร้อใช้อวัยวะส่วนใดมากที่สุด
   เท้า
   มือ
   แขน
   ศีรษะ

ข้อที่ 4)
การวิ่งเปี้ยว จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำคัญที่สุด
   ผ้าเช็ดหน้า
   ลู่วิ่ง
   เส้นชัย
   ธงชัย

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทย
   ฟุตบอล
   ตะกร้อ
   แชร์บอล
   ว่ายน้ำ

ข้อที่ 6)
การเล่นเซปัคตะกร้อ 1 ทีม จะมีผู้เล่นจำนวนกี่คน
   3 คน
   4 คน
   5 คน
   มากกว่า 5 คน

ข้อที่ 7)
วอลเล่ย์บอล 1 ทีม จะมีผู้เล่นกี่คน
   6 คน
   8 คน
   10 คน
   12 คน

ข้อที่ 8)
ในการแข่งขันฟุตบอลสากลทั่วไป ใช้เวลาในการแข่งขันกี่นาที
   45 นาที
   90 นาที
   120 นาที
   140 นาที

ข้อที่ 9)
ผู้ที่จะเล่นแบดมินตันได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดสำคัญที่สุด
   มีข้อมือใหญ่
   มีความว่องไว
   ตัดสินใจได้ดี
   วิ่งได้เร็ว

ข้อที่ 10)
การเล่นแบดมินตันต้องเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดมากที่สุด
   ข้อมือ
   ต้นแขน
   ไหล่
   นิ้วมือ