แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตราฐานที่ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากกระระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย

ข้อที่ 1)
การกินอาหารที่มีไขมันมาก เป็นสาเหตุของโรคใด
   โรคอ้วน
   โรคท้องร่วง
   โรคลำไส้อักเสบ
   โรคกระเพาะอาหาร

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค
   ดื่มน้ำมากๆ
   ล้างมือก่อนกินอาหาร
   อาบน้ำหลังจากตื่นนอน
   กินอาหารที่มีรสเผ็ดจัด

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นการป้องกันโรค
   ข้ามถนนบริเวณสี่แยก
   ล้างมือก่อนเข้าห้องน้ำ
   นอนในห้องที่มีมุ้งลวด
   ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ
   การไม่ออกกำลังกาย
   การกินอาหารที่มีรสจัด
   การดื่มกาแฟ
   ความเครียด

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่การให้บริการของคลินิก
   ตรวจโรค
   รักษาโรค
   จำหน่ายยา
   จำหน่ายอาหาร

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นโรคติดต่อ
   โรคมะเร็ง
   โรคเบาหวาน
   โรคพยาธิ
   โรคขาดสารอาหาร

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ
   ยุงก้นปล่อง
   ยุงรำคาญ
   ยุงลาย
   ยุงตัวผู้

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอหิวาตกโรค
   กินอาหารที่ไม่สะอาด
   กินอาหารที่มีไขมันมาก
   กินอาหารที่มีรสจัด
   กินอาหารที่มีแป้งมาก

ข้อที่ 9)
เพราะเหตุใดโรคไข้หวัดนกจึงเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ
   ทำให้ไก่ขายไม่ได้
   ทำให้กินไข่ไม่ได้
   ทำให้เสียชีวิตได้
   ทำให้นักท่องเที่ยวกลัว

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นวิธีป้องกันโรคมะเร็งตับ
   ไม่สูบบุหรี่
   ไม่กินอาหารรสจัด
   ไม่กินผักที่แมลงเจาะ
   ไม่กินถั่วลิสงค้างคืน