แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตราฐานที่ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
   รัก
   ดีใจ
   ชอบ
   เศร้า

ข้อที่ 2)
ใครที่อาจเกิดอารมณ์เครียดมากที่สุด
   แนนกลับบ้านดึก
   นุ่นอ่านการ์ตูน
   นิดทะเลาะกับเพื่อน
   นัทแบ่งขนมให้น้อง

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นอาการของความเครียด
   ตาโต
   ปวดศีรษะ
   เจ็บคอ
   ตัวร้อน

ข้อที่ 4)
ถ้าแม่ดุนักเรีน เพราะนักเรียนแกล้งน้อง นักเรียนควรทำอย่างไร
   โกรธแม่
   โกรธน้อง
   นั่งเงียบ
   ยอมรับผิด

ข้อที่ 5)
การกระทำข้อใดที่ทำให้เพือนไม่อยากคบ
   เรียนเก่ง
   พูดจาสุภาพ
   พูดโอ้อวดตน
   ชวบช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อที่ 6)
การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยแก้ไขปัญหาความเครียดได้อย่างไร
   ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
   ทำให้ผู้อื่นยกย่อง
   ทำให้ตนเองมีชื่อเสียง
   ทำให้ครอบครัวอบอุ่น

ข้อที่ 7)
การนั่งสมาธิมีผลดีต่อสุขภาพอย่างไร
   ร่างการแข็งแรง
   จิตใจสงบ
   จิตใจซึมเศร้า
   สติปัญญาเฉียบแหลม

ข้อที่ 8)
ถ้าพ่อตกงาน เราควรทำอย่างไร
   ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
   ไม่เรียนหนังสือ
   เก็บตัวอยู่กับบ้าน
   นำของใช้ในบ้านไปขาย

ข้อที่ 9)
ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนมีปัญหาแล้วซึมเศร้า ควรทำอย่างไร
   ทำเป็นไม่เห็น
   เข้าไปพูดล้อเลียน
   เข้าไปชวนคุย
   ชวนหนีโรงเรียน

ข้อที่ 10)
ถ้านักเรียนเครียด เพราะพ่อแม่ทะเลาะกัน ควรทำอย่างไร
   ไม่พูดกับพ่อแม่
   ปรึกษาคุณครู
   หนีเที่ยวกลางคืน
   เก็บเงียบเพราะอาย