แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตราฐานที่ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4 สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 1)
ผู้ที่วิ่งระยะ 50 เมตร ได้ในเวลาอันรวดเร็ว แสดงว่ามีความสามารถอย่างไร
   มีความอดทน
   มีความแข็งแรง
   มีความว่องไว
   มีสายตาดี

ข้อที่ 2)
การวิ่งเก็บของ เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านใด
   ความว่องไวของสมอง
   ความทนทานของกล้ามเนื้อขา
   ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขา
   ความคล่องแคล่วในการเปลี่ยนทิศทาง

ข้อที่ 3)
เหตุใดจึงควรตรวจสุขภาพก่อนทำการวัดระดับสมรรถภาพทางกาย
   เพื่อตรวจความพร้อมของสุขภาพร่างกาย
   เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
   เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของจิตใจ
   เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ข้อที่ 4)
ใครน่าจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีที่สุด
   กานกินผักเป็นประจำ
   กิ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   แก้วดื่มนมวันละ 2 แก้ว ทุกวัน
   กบนั่งสมาธิทุกคืน

ข้อที่ 5)
การกระโดดไกล เป็นการทดสอบพลังของกล้ามเนื้อส่วนใด
   ขา
   แขน
   หน้าท้อง
   ลำตัว

ข้อที่ 6)
ถ้านักเรียนทดสอบสมรรถภาพ แล้วผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ นักเรียนควรทำอย่างไร
   โวยว่ากรรมการลำเอียง
   หาวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง
   ปลอบใจตัวเองว่ามีคนแย่กว่า
   ทำเฉยๆ ไม่สนใจผล

ข้อที่ 7)
การทดสอบสมรรถภาพในข้อใดไม่ต้องใช้นาฬิกาจับเวลา
   การนั่ง - ลุก
   วิ่ง 50 เมตร
   วิ่งเก็บของ
   ยืนกระโดดไกล

ข้อที่ 8)
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีหลักการข้อใด
   ต้องทำในเวลาว่าง
   ต้องมีอุปกรณ์ทดสอบ
   ต้องทดสอบในสภาพร่างกายที่พร้อม
   ต้องมีผู้ทดสอบ 2 คนขึ้นไป

ข้อที่ 9)
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีหลักการในข้อใด
   ปฏิบัติกิจกรรมครั้งละนานๆ
   ปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจำ
   ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
   ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

ข้อที่ 10)
ถ้าไขว้ขานั่ง ลุกขึ้นยืนขณะมือกอดอกได้โดยไม่ล้ม แสดงว่าเป็นคนอย่างไร
   มีการทรงตัวที่ดี
   มีความอ่อนตัว
   มีความว่องไว
   มีความแข็งแรง