วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง.16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว จำนวน 10 ข้อ
โดย นางประกาย ช้างคง โรงเรียน วัดโพธิ์งาม นางบังอรฉากไธสง โรงเรียนวัดหัวเด่น
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การปรุงอาหาร ต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
   รสชาติของอาหาร
   ขั้นตอนการปรุงอาหาร
   ความสะอาดในการปรุงอาหาร
   ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อที่ 2)
ถ้าต้องการทำอาหารให้คุณยายทานควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด
   อาหารอ่อนและย่อยง่าย
   อาหารที่มีสีสันสวยงาม
   อาหารที่มีรสชาติจัด
   อาหารที่สดและใหม่

ข้อที่ 3)
เหตุใด เราไม่ควรหั่นผักก่อนนำมาล่าง
   ทำให้สูญเสียวิตามินบางชนิด
   ทำให้น้ำซึมเข้าไปในผัก
   ทำให้ผักไม่กรอบ
   ทำให้ผักช้ำ

ข้อที่ 4)
หลักในการจัดทำรายการอาหารควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก
   มื้ออาหาร
   งบประมาณ
   คุณค่าทางอาหาร
   วัยของผู้รับประทาน

ข้อที่ 5)
เขียงที่มีรอยแตก ไม่ควร นำมาหั่นอาหารเพราะเหตุใด
   เป็นเขียงเก่า
   เป็นเขียงที่ไม่สวยงาม
   อาหารอาจหล่นไปในรอยแตก
   อาหารอาจติดเชื้อราจากรอยแตก

ข้อที่ 6)
ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการใช้ไฟฟ้า
   ก้อยเปิดตู้เย็นทิ้งไว้
   นิ้งปิดโทรทัศน์เมื่อดูเสร็จ
   หน่องถอดปลั๊กเตารีดหลังจากใช้งาน
   เหน่งศึกษาวิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งาน

ข้อที่ 7)
เมื่อเกิดปัญหาการรั่วซึมของท่อประปาสิ่งแรกที่ควรทำ คือข้อใด
   เปลี่ยนข้อต่อ
   ทำความสะอาดท่อ
   ปิดวาล์วที่มาตรวัดน้ำ
   ใช้อีกพอกซีอุดรอยรั่ว

ข้อที่ 8)
ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการใช้เตารีด
   น้อยปรับระดับความร้อนของเตารีดให้เหมาะสมกับผ้า
   นิดรีดผ้าเฉพาะที่จำเป็น
   นกรีดผ้าขณะที่ผ้าเปียก
   นิ่มถอดปลั๊กเตารีดเมื่อใช้งานเสร็จ

ข้อที่ 9)
การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่นมีผลดีอย่างไร
   ทำให้เศษวัสดุไม่รกบ้าน
   ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
   ทำให้มีทักษะในการทำงาน
   ทำให้เศษวัสดุกลับมามีประโยชน์

ข้อที่ 10)
การบันทึกรายรับ-รายจ่ายปลูกฝังนิสัยใด
   ความสวยงาม
   ความทันสมัย
   ความเป็นประโยชน์
   ความคิดสร้างสรรค์