วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง.16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี จำนวน 10 ข้อ
โดย นางประกาย ช้างคง โรงเรียน วัดโพธิ์งาม
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
   ลำโพง ซีพียู
   ฮาร์ดดีสก์ ซีดีรอม
   แฟลชไดฟ์ คีย์บอร์ด
   จอภาพ เครื่องพิมพ์

ข้อที่ 2)
หากต้องการพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษจะต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด
   เครื่องปริ้นเตอร์
   แผ่นดิสก์เก็ต
   จอภาพ
   คีย์บอร์ด

ข้อที่ 3)
ข้อใดต่อไปนี้คือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   Microsoft Visual Basic
   Facebook
   Microsoft Windows
   Google

ข้อที่ 4)
ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
   Input, Process, Output
   OS, CPM, DOS
   Hardware, Software, Peopleware, Data
   Transistor, IC, VLSI

ข้อที่ 5)
การส่งผ่านข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นแบบใด
   Digital
   Laser
   Analog
   Modem

ข้อที่ 6)
หน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์ เทียบได้กับส่วนใดของมนุษย์
   สมอง
   เส้นประสาท
   หัวใจ
   เส้นเลือด

ข้อที่ 7)
ถ้าผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
   SPACE BAR
   ENTER
   NUM LOCK
   CAPS LOCK

ข้อที่ 8)
RAM มาจากคำว่าอะไร
   Read Access Memory
   Read - Add Memory
   Read Application Memory
   Random Access Memory

ข้อที่ 9)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล
   จอภาพ
   เครื่องอ่านบัตรเจาะรู
   เครื่องพิมพ์
   เครื่องเขียนกราฟ

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ RESET
   CTRL + C
   CTRL + SCROLL + LOCK
   CTRL + ALT + DEL
   CTRL + SHIFT