วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง.16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การอาชีพ จำนวน 10 ข้อ
โดย นายนครินทร์ สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การสำรวจตนเองก่อนเลือกประกอบอาชีพ มีประโยชน์อย่างไร
   ทำให้มีเพื่อนร่วมงานมาก
   ทำให้มีรายได้สูง
   ทำให้มีความรับผิดชอบต่องาน
   ทำให้ได้ทำงานที่ชอบและมีความถนัด

ข้อที่ 2)
การเลือกประกอบอาชีพในข้อใดไม่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
   ความชอบ
   ความนิยมของสังคมในการประกอบอาชีพ
   ความสามารถ
   ความสนใจ หรือความถนัด

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นผลดีของการประกอบอาชีพ
   มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
   มีผู้คนให้ความนับถือ
   มีสินค้าออกสู่ท้องตลาด
   มีชื่อเสียงโด่งดัง

ข้อที่ 4)
ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า (อุรัสยา สเปอร์บันด์) สนใจ ชอบคิด และทำอาหารสูตรใหม่ๆ ให้แฟนคลับกินอยู่เสมอ ณเดชน์และญาญ่า ควรเลือกประกอบอาชีพอะไร
   นักวิจัย
   นักเขียน
   แม่ครัว
   นักวิชาการ

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ
   มีรายได้แน่นอนประจำทุกเดือน
   มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ
   มีรายได้แน่นอนทุกวัน เพราะมีการซื้อขายตลอด
   มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ข้อที่ 6)
ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจะมีการทำงานในลักษณะใด
   จะสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย
   มีความสามารถในการทำงานเฉพาะด้าน และมีความรู้ในวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง
   ใช้แรงกายเป็นหลักในการประกอบอาชีพ
   กำหนดรูปแบบการทำงานของตนเองได้อย่างอิสระ

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่จัดเป็นคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
   ยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
   ตั้งใจทำงาน
   ซื่อสัตย์สุจริต
   อดทนอดกลั้น

ข้อที่ 8)
ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ควรมีคุณสมบัติข้อใดมากที่สุด
   ขยัน
   อดทน
   รอบคอบ
   ประหยัด

ข้อที่ 9)
อาชีพที่เกี่ยวกับงานบริการ จะทำงานในลักษณะใด
   อำนวยความสะดวกต่างๆ
   ทำให้ผู้คนมีความเข้าใจกัน
   สร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
   แก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง

ข้อที่ 10)
ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพที่นายจ้างมักทำผิดกฎหมาย คือเรื่องใด
   การใช้แรงงานสตรี
   การจ่ายค่าแรงแก่พนักงาน
   การให้สวัสดิการพนักงาน
   การใช้แรงงานต่างด้าว